FAQ

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 

1. Czy były uczestnik SDiM może ponownie wziąć udział w projekcie?

Sejm Dzieci i Młodzieży jest konkursem, którego celem jest zaangażowanie w realizację zadań rekrutacyjnych jak największej liczby młodych osób. Z tego powodu każdy uczeń może wziąć udział w projekcie tylko raz.

 

2. Czy w projekcie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych?

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu (30 marca 2021 r.) mają ukończone 13 lat i jednocześnie w dniu 1 czerwca 2021 r. nie będą mieli ukończonych 18 lat.

 

3. Czy możliwe jest zastąpienie laureata konkursu wchodzącego w skład jednego z 5 zespołów, które zajmą od I do V miejsca przez inną osobę?

Opublikowana na stronach organizatora i współorganizatorów SDiM lista osób, które wezmą udział w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu jest ostateczna. Nie ma możliwości zastąpienia osób zakwalifikowanych przez inne osoby.

 

4. Czy mogę wykonać zadanie samodzielnie bądź w gronie większym niż dwie osoby?

Nie jest to możliwe. W konkursie mogą wziąć udział jedynie dwuosobowe zespoły.

 

5. Czy zespół może być złożony z uczniów różnych szkół?

Ze względów organizacyjnych zespół musi składać się z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół.

 

6. Czy na pewno wykonałem zadanie rekrutacyjne we właściwy sposób?

Jeśli masz wątpliwości dotyczące odpowiedniego wykonania zadania, zapoznaj się z Przewodnikiem SDiM 2021, który szczegółowo wskazuje, na co należy zwrócić uwagę. Przewodnik jest dostępny w zakładce Przewodnik na stronie internetowej SDiM.

 

7. Czy mogę przesłać zgłoszenie w inny sposób, niż poprzez platformę SDiM?

Wysłanie zgłoszenia poprzez platformę SDiM jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszenia wysłane do organizatora w jakiejkolwiek innej formie, w tym poprzez wiadomości e-mail, nie będą brane pod uwagę.

 

8. Co zrobić, jeśli nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych?

W takiej sytuacji prosimy o kontakt z organizatorem pod adresem sdim@sejm.gov.pl. Umożliwi nam to sprawdzenie, czy zgłoszenie zostało zarejestrowane.

 

9. Czy laureaci konkursu wchodzący w skład 5 zespołów, które zajmą od I do V miejsca sami pokrywają koszty związane z udziałem w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu?

Koszty związane z udziałem w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu, a więc przede wszystkim koszt noclegu oraz dojazdu do Warszawy, pokrywane są w całości przez organizatora oraz współorganizatorów SDiM.

 

10. Kto będzie moim opiekunem podczas pobytu w Warszawie, jeżeli wykonana przez mój zespół praca znajdzie się wśród 5 najlepszych?

Opiekę nad uczestnikami spotkania z Marszałkiem Sejmu będą sprawować osoby wyznaczone przez Kuratoria Oświaty.

 

11. Do kogo mogę kierować pytania związane z udziałem w SDiM?

Informacje dotyczące Sejmu Dzieci i Młodzieży umieszczane są na bieżąco na stronie SDiM na Facebooku oraz na stronach internetowych współorganizatorów.

Uzyskanie dokładniejszych informacji na temat Sejmu Dzieci i Młodzieży jest możliwe także drogą mailową, pod adresem sdim@sejm.gov.pl lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej SDiM.

 

W sprawie realizacji zadania rekrutacyjnego informacji udziela pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Edukacji Narodowej, Wydziału Projektów Edukacyjnych:

Maryla Czupryńska-Szczupak

maryla.szczupak@ipn.gov.pl