Historia

PIERWSZA SESJA SDiM

„Apel przeciwko wojnie w byłej Jugosławii”

Inauguracyjna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 1 czerwca 1994 roku z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. W ławach Sali Plenarnej Sejmu zasiedli wtedy posłowie i posłanki wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie, które ma już swoje liczne odpowiedniki w innych krajach. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty działają m.in. w: Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

Tematem pierwszej sesji SDiM była wojna jako zagrożenie szczęśliwego dzieciństwa. Zagadnienie to stanowiło odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne na terenie byłej Jugosławii, które przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej. Te dramatyczne wydarzenia pociągnęły za sobą śmierć i cierpienie wielu niewinnych ludzi – w tym także dzieci. Nie dziwi więc fakt, że właśnie tej materii poświęcono pierwsze obrady SDiM. Ogłoszono wówczas „Apel przeciwko wojnie w byłej Jugosławii”.

KOLEJNE EDYCJE SDiM

Kolejne sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży przygotowywał złożony z posłów i pracowników Kancelarii Sejmu Zespół Organizacyjny.

Po reformie systemu oświaty w 1999 roku (w tym roku SDiM jedyny raz w historii nie odbył się) kolejne edycje konkursu były już adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Od XII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży prace związane z jego organizacją przejęła Wszechnica Sejmowa wchodząca w skład dzisiejszego Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Wieloletnim partnerem organizacyjnym Kancelarii Sejmu w przygotowaniu SDiM jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kolejnych latach do grona współorganizatorów dołączyły Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytut Pamięci Narodowej.

ZMIANA FORMUŁY REKRUTACYJNEJ SDiM

Współpraca z CEO zaowocowała zmianą formuły rekrutacji kandydatów na posłów i posłanki SDiM.

Do roku 2009 wyłaniani oni byli na podstawie konkursu literackiego, w ramach którego należało napisać pracę na jeden z tematów podanych przez Zespół Organizacyjny. Prace te były następnie oceniane przez komisje wojewódzkie wyznaczone przez kuratorów oświaty, zaś autorzy najlepszych prac wchodzili w skład SDiM danej edycji.

Od 2010 roku kandydatki i kandydaci do SDiM pracują w zespołach dwuosobowych, wykonując związane z tematyką sesji działanie społeczne (np. debatę promującą wolontariat w swoim otoczeniu). Relacje z tych działań zamieszczane są na ogólnodostępnej platformie konkursowej. Nagrodą, dla autorów najwyżej ocenionych projektów, jest udział w sesji SDiM.

Zmiana formuły rekrutacyjnej, która obowiązuje do dziś, spowodowała większe zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz swoich środowisk lokalnych. Powstało wiele cennych inicjatyw obywatelskich i działań wolontariackich, które są wspaniałym dowodem na to, że świadoma edukacja obywatelska może być skuteczna, ważna i interesująca.