Misja edukacyjna

MISJA

Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Każdego roku, w ramach nowej edycji SDiM, ogłaszany jest konkurs dla uczniów, w którym nagrodą jest udział w posiedzeniu odbywającym się tradycyjnie 1 czerwca, czyli w Międzynarodowym Dniu Dziecka.

NAD CZYM DEBATUJE SDiM?

Sejm Dzieci i Młodzieży porusza tematy ważne dla kształtowania postaw młodych Polaków, ponieważ jego głównym celem jest edukacja do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym na zasadach demokratycznych.  

Przez lata tematy te dotyczyły aktualnych kwestii społeczno-politycznych, kulturalnych czy gospodarczych, żywo dyskutowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Miały nie tylko poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania demokracji parlamentarnej, ale także inspirować młodzież do aktywnej postawy obywatelskiej, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym ją świecie.

Obecnie to również tematy i zadania wymagające od uczestników konkursu podjęcia wyzwania, którym jest zaangażowanie na rzecz własnego środowiska lokalnego i jego rozwoju.

W historii SDiM poruszano takie zagadnienia jak m.in.: prawa dziecka, globalizacja, ekologia, szkoła, samorząd uczniowski, wolontariat oraz wybory parlamentarne.

CHARAKTERYSTYKA SDiM

Od początku istnienia Sejm Dzieci i Młodzieży był niezwykle popularny, a zainteresowanie nim nie słabnie do dziś. Być może dlatego, że jego formuła stale ewoluuje, odpowiadając na zmieniające się potrzeby edukacyjne jego uczestników. To podnosi atrakcyjność, a także zasięg działania Sejmu Dzieci i Młodzieży.

W pierwszych latach jego istnienia posłanką lub posłem do SDiM można było zostać wielokrotnie, co skutkowało tym, że nierzadko w ławach sejmowych 1 czerwca zasiadały te same osoby. Organizatorom projektu zależało jednak na tym, aby jak największa liczba młodych ludzi mogła wziąć w nim udział. Dlatego kilka lat temu wprowadzono do regulaminu ograniczenie, które pozwala na uczestnictwo w projekcie tylko raz. Dzięki temu każdego roku kolejni uczniowie mają szansę na pokazanie swojego autentycznego zaangażowania społecznego i możliwość udziału w obradach SDiM.

Warto też pamiętać, że każda kolejna edycja SDiM jest odrębnym projektem edukacyjnym, z tematem dedykowanym na dany rok i stanowi pewną zamkniętą całość.

Niezwykle istotna dla właściwego postrzegania roli SDiM, który bywa mylnie uznawany za organ przedstawicielski polskiej młodzieży, jest zasada wyboru przyszłych posłanek i posłów. Jego uczestnicy nie są wyłaniani w wyborach, więc tym samym nie posiadają legitymacji demokratycznej. Pamiętajmy, że od samego początku swojego istnienia, SDiM był przede wszystkim konkursem, w którym nagrodą dla 460 najlepszych osób była możliwość stania się na jeden dzień młodym parlamentarzystą. W związku z tym Sejm Dzieci i Młodzieży nie jest i nie może być traktowany jako organ przedstawicielski uczniów, choć głos posłanek i posłów SDiM jest ważnym wyrazem poglądów i postaw młodego pokolenia.

Inspiracją do budowania zasad działania SDiM były reguły funkcjonowania Sejmu RP. Należy jednak pamiętać, że SDiM to samoistny projekt edukacyjny charakteryzujący się innymi prawami i obowiązkami jego uczestników, a uchwały SDiM mają jedynie moc deklaratywną.